• سر

دستگاه آب بندی پرکن لوله

  • دستگاه پرکننده و آب بندی لوله لوسیون خودکار FRS-80

    دستگاه پرکننده و آب بندی لوله لوسیون خودکار FRS-80

    FRS-60 دستگاه پرکن و آب بندی لوله خودکار FRS-50 دستگاه آب بندی پرکن لوله پلاستیکی (لوله آلو پرکن) FRS-60 دستگاه آب بندی پرکن لوله پلاستیکی (می تواند لوله آلو را پر کند) با عملکرد گرمایش و هم زدن جزئیات دستگاه استفاده از این دستگاه برای پر کردن لوسیون در لوله های آلومینیومی پلاستیکی/ورقه ای و آب بندی خودکار آنها.با تغییر قالب، دستگاه ما می تواند برای لوله های پلاستیکی و آلومینیومی استفاده شود.ویژگی...