• سر

دستگاه پرکن کپسول

  • دستگاه پرکن کپسول اتوماتیک NJP-800

    دستگاه پرکن کپسول اتوماتیک NJP-800

    با دستگاه بارگیری خودکار پودر و کپسول.با دستگاه پولیش کپسول و عملکرد کپسول بارگیری خودکار قالب استفاده از این دستگاه برای پر کردن پودر یا گلوله در کپسول استفاده می شود.قسمت کپسول اصل کار: کپسول خالی را در قیف کپسول بارگذاری کنید، کپسول خالی را وارد بشقاب کاشت کپسول کنید، چرخش خودکار را انجام دهید، قسمت بالایی و بدنه کپسول را در هنگام عبور از خلاء تقسیم کنید، ف.
  • دستگاه پرکن کپسول اتوماتیک NJP-1200

    دستگاه پرکن کپسول اتوماتیک NJP-1200

    دستگاه با دستگاه پودر و کپسول خودکار دستگاه با دستگاه پودر بارگیری خودکار کاربرد این دستگاه برای پر کردن پودر یا گلوله در کپسول استفاده می شود.قسمت کپسول اصل کار: با بارگیری کپسول خالی در قیف کپسول، کپسول خالی سپس وارد صفحه کاشت کپسول می شود، چرخش خودکار را انجام می دهد، قسمت بالایی و بدنه کپسول را تقسیم می کند.هنگام عبور از خلاء، پر کردن خودکار در حین ورود به سینی دوز، دارای خودکار ...